Mobbing

Mobbing to poważny problem społeczny. Na szczęście polskie prawo w tej materii nie chroni sprawców. Jest to kwestia na tyle aktualna, że warto posiadać na jej temat pewną wiedzę. Tak naprawdę każdy z nas, naszych bliskich lub znajomych może zostać pokrzywdzony przez swojego szefa. Dlatego znajomość procedur prawnych i tego, co można zrobić, jeżeli okaże się, że jesteśmy dotknięci mobbingiem powinna być powszechna w całym społeczeństwie.

Czego mogą zażądać ofiary mobbingu?

Polskie prawo nie pozwala by sprawcom na sucho uszły jakiekolwiek szkodliwe praktyki związane z mobbingiem. A jest ich niemało. To cały szereg zachowań, których celem jest poniżenie, wyizolowanie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. Bardzo często powoduje to wielkie szkody w psychice, ofiary czują się nieprzydatne zawodowo, dramatycznie spada ich samoocena. Wymagają natychmiastowej pomocy specjalisty: psychologa lub psychiatry. Wszystkie działania sprawcy są wykonywane celowo i z premedytacją, a ich skutki mogą być nieodwracalne.

W naszym kraju cały czas zgłaszanych jest zbyt mało spraw w stosunku do skali problemu. Wynika to zazwyczaj ze strachu połączonego z brakiem pewności odnośnie wagi posiadanych dowodów. A sądy takich spraw zazwyczaj nie potrafią w odpowiedni sposób poprowadzić. Niemniej jednak istnieje szereg konsekwencji prawnych, które powoduje to przestępstwo. W teorii wszelkie nadużycia powinny być regulowane przez pracodawcę na podstawie kodeksu pracy. Wielu pracowników boi się jednak, że gdy pojawi się u przełożonego, sprawa zakończy się wypowiedzeniem. Niestety dzieje się to zdecydowanie zbyt często. Jednak w razie takiego rozwiązania nie należy być bezradnym: sprawę poszkodowany może, a nawet powinien zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, która rozpatruje każdy indywidualny przypadek skargi. Jeżeli mobbing zostanie udowodniony pracodawcy, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Wspomniane wyżej sytuacje, w których ofiara ponosi znaczny i trwały uszczerbek na zdrowiu powinien także być zgłoszony do sądu pracy w postaci pozwu o zadośćuczynienie, z kolei gdy rezultatem afery jest rozwiązanie umowy o pracę: pozew o odszkodowanie. By dokumenty o rekompensacie zostały pozytywnie rozpatrzone muszą zawierać informacje o przyczynach zwolnienia, a także charakterystykę mobbingu, którego ofiarą padła osoba składająca wniosek. O dokładnych kwotach zadośćuczynienia  decyduje sąd – minimalna wynosi 1317 złotych, średnia kilka tysięcy.


Życie Adwokata

Jak wygląda codzienny dzień w pracy adwokata? Z jakimi sprawami przychodzą ludzie i w jaki sposób się je rozwiązuje? Blog ten poświęcam opisywaniu różnych przypadków i kazusów prawnych.