Umowy współpracy nie można zerwać z dnia na dzień, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności prawnej. Bezpodstawne zerwanie takiej umowy może nieść za sobą poważne konsekwencje, więc na pewno warto poszerzyć wiedzę na ten temat. Przede wszystkim tyczy się to spraw, kiedy firma zerwała umowę współpracy z klientem, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Wtedy też taka osoba może wkroczyć na drogę sądową i ubiegać się odszkodowania. Trzeba jednak w pierwszej kolejności precyzyjnie oszacować swoje straty. Do tego należy doliczyć także ewentualne naliczenie utraconych korzyści, które mogły trafić na konto klienta, gdy ten wypełniłby wszystkie warunki wynikające z podpisanej wcześniej umowy współpracy.

Sąd będzie brał pod uwagę głównie to, jak bardzo na takim postępowaniu ucierpiał majątek osoby, z którą zerwano bezpodstawnie umowę. Wszystko tyczy się jednak spraw, które mówią o zerwaniu umowy współpracy bez okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia. Jeśli natomiast firma ogłosi upadłość, wtedy odszkodowanie klientowi nie będzie należne. Oczywiście nie oznacza to jednak od razu tego, że klient nie może podjąć jakichkolwiek działań. Jeśli np. poniosło się jakieś pokaźne koszty finansowe na poczet wykonania warunków wynikających z podpisanej umowy, to można ubiegać się o zwrot takich kosztów. Można też wyliczyć to, jaką korzyść klient odniósłby w wyniku poprawnie zrealizowanej umowy i przedstawić takie wyliczenia przed sądem, wtedy też na pewno zostanie wzięte to pod dogłębną analizę.

Warto więc gromadzić wszystkie dowody na to, jakie poniosło się koszta związane z realizacją umowy, tak aby można przedstawić ewentualne dowody przed sądem. Wtedy też wygranie sprawy o odszkodowanie będzie zdecydowanie prostsze, chociaż w takich przypadkach nie należy spodziewać się pokaźnych kwot wynikających z przyznanego odszkodowania. Nie można jednak zgodnie z polskim prawem zrywać takiej umowy z dnia na dzień, dlatego każda osoba, która padła ofiarą takich działań może dochodzić swoich praw przed sądem.


Życie Adwokata

Jak wygląda codzienny dzień w pracy adwokata? Z jakimi sprawami przychodzą ludzie i w jaki sposób się je rozwiązuje? Blog ten poświęcam opisywaniu różnych przypadków i kazusów prawnych.